Ministers

MEET OUR MINISTER

Dr.Rev. Matholose Paulus Ntshumayelo

Rev Paulus“It’s not where you start, but where you finish.” This is what Dr. Rev. Matholose Paulus Ntshumayelo believe. Coming from a very poor home, God had a plan for this young man, and through a series of ordained events, Paul has now become one of the most powerful and notable preachers of the day. Paul has set out to change the world and offer the same deliverance he received, through Jesus Christ.

As a youngster, Paul grew up in Boipatong in a Christian home with a mother and a father and his two siblings. He completed his High School education in 1985 at Lebohang High School.

Paul graduated from University of the North in 1988 with B.Th degree and B.Th. Hons in 1990, after completing his ministry in 1990 he was also awarded a Diploma in Theology certificate at the Stofberg Theological Seminar. Paulus further persuaded his studies at the North West University where he obtained Higher Education Diploma(1994) B.Ed Degree (1997) and the Master Degree in Theology (2001), his topic for his thesis is: “Planting and growing churches in the informal settlement communities with special reference to Orange Farm”. Paul further obtained his Phd in Missiology from Pretoria University(2004), the topic for his Thesis is: “Developing a comprehensive ministry for the poor in the informal settlement community: Orange Farm as the case study”.

Called by God to develop a multicultural congregation of believers, at the age of 25 he was ordained as the minister of the Ned. Geref. Kerk in Afrika Lydenburg congregation in 1991-1993 June. Paul accepted the pastorate of U.R.C.S.A Orange Farm Central congregation with 10 members in July 1993. Today, more than 3,000 men, women, and children attend the U.R.C.S.A Orange Farm. When asked about the secret to the church’s growth, Paul says that it’s actually no secret at all. “Evangelism is the purpose of the church,” explains the Paul. “That combined with a very strong healing and deliverance ministry and a tremendous economical development tool has been a big part of the miraculous growth of the church.”

Paul has been blessed with 5 daughters:

 • Mathapelo- Thulethu
 • Mathabo- Makgotso
 • Mbalenhle Basetsana
 • Nomhle- Maneo, and
 • Zandile- Thabisile

Reverend Paul has a deep concern for the poor and the youth and a desire to encourage emotionally broken men and women who have lost hope in spiritual things. This concern motivated him to establish the orphanage home for the 21 homeless children. Through the continued blessing of God and the support of the Orange Farm Church, he has been able to reach out and assist local to plant five churches namely Orange Farm, Lakeside, Drieziek, Kgopolong and Sedibeng. In his ministry he was able to produce and send out the following Ministers-Missionaries

 1. Rev. Phillip Moeketsi- Daveyton congregation (passed away in Jan. 2013)
 2. Rev. Boitumelo Senokoane- Lakeside congregation
 3. Rev. Sello Motsiri- Koffifontein congregation
 4. Rev. Abram Magagula- Potchefstroom congregation
 5. Rev. Peter Maruping- Melodi ya Tshwane congregation
 6. Rev. Tshepo Lephakga- Orange Farm congregation
 7. Rev. Jantjie Mokoena- Orange Farm congregation
 8. Proponent Kiewiet Vilakazi- Morokweng congregation
 9. Evangelist Master Masango- congregation
 10. Evangelist Martha Senyane- MES Aksie Jhb
 11. Evangelist Lithebe- Muvhango
 12. Evangelist Lithebe- Bophelong
 13. Thembelani Nonzima
 14. Lehlohonolo Molefe
 15. Lonwabo Shweni/ Ngxe

Pastor Paul continues to work diligently to bring the vision God has given him to fruition. While in the process of securing all that is necessary for the new edifice, he continues to study, teach and preach the Word of God, to pray, and to impart the richness of God purpose into the lives of the people. His life continues to touch many, and those lives are much richer for having had the experience.

To God be the Glory.

Leraar in Orange Farm plakkerskamp

Tussen koeels en messe bou: Paul Ntshumayelo gemeente

dr-paulus-ntshumayelo“Ek is predikant in ‘n informele woongebied. My eerste pastorie was ‘n shack. Die huidige een is ‘n matchbox huis”. So vertel Matholose Paulus Ntshumayelo, leraar van Orange Farm tussen Vereeniging en Johannesburg.

Paul, soos hy alombekend staan, is op 3rde Augustus 1964 gebore. Hy het aan die Universiteit van die Noorde by Turfloop studeer en sy teoloogiese studies in 1990 voltooi en later sy M.A studies by Noord Wes Universiteit en Phd by Pretoria.  In 1991 word hy leraar van Lydenburg. Op 12 Junie 1993 word hy as die eerste leraar van die gemeente Orange Farm bevestig. “Hier” se Paul, “ het ek werklik opgebou word- lidmate moes gesoek en opgespoor word. Tweedens het hy ‘n kerksale gebou. Vanuit sy stofbelaaide , eenvertrek shack het Paul met ywer en toewyding die werk van Here aangepak. Hy het strate sonder name ingevaar .Hy het by kartondooshuisies sonder nommers aangeklop op soek na lidmate. Hy is soms gelag, Uitgeskel en bespot. Saans het hy te midde van baie gevare soos bendes, stout kinders en rondlopperhonde die donker stegies ingevaar, steeds soekend na “broers en susters”.

Hy moes kerkraadslede toerus, ‘n jeugtak op die been bring, ‘n koor stig, huisbesoeke doen, siekes besoek, noodlydendes bystaan en selfs die rol van huurmotorbestuur vervul vir diegene in noord. Die vrug op sy arbeid is oorvloedig. Sedert 1991 het die gemeente gegroei van af 40 gesinne tot ‘n sieletal van 2 465. Die vroueverenging bestaan tans uit 120 susters, die jeug uit 103 lede en daar is 63 kerkraaadslede.

 

urcsa-churchDie saaltjie waarin dienste gehou word, het weldra te klein geword . ‘n Tweede dienspunt is bygevoeg en die kerkbouprojek aangepak. Met behulp van hulle eie RDP-projek en baie kopkrap,is die kerkbou op 10 Februarie ingewy.

Dit was voorwaar ‘n grootse poging deur ‘n besondere gemeente. Die kerkgebou se koste kos R700 000. Die is “skroppies” (dagwerk: soggens gaan hulle uit en soek’n werkie en die volgende dag word die prosesherhaal). Ongeveer 60% van alle huisgesinne bestaan uit enkelmoeders en bejaardes.

 

Vanuit sy stofbelaaide, Eenvertrek shack het Paul met ywer en toewyding die werk van die Here aangepak

dr-paulus-and-petuniaPaul het op die 22April 1988 met Petunia getrou. Die Pastorie moeder het BA en HOD by NoordWes Universiteit behaal. Die egpaar het vyf dogters, Mathapelo, Mathabo, Malenhle, Nomhle en Zandile.

Paul se hoogtepunt as leraar is die feit dat sy gemeentelike werksaamhede ondanks die geweldie afmetings  van geweld steeds voortgaan. Drie pogings is al aangewend om sy motor te steel. Hy moes al koels en al Vybel in die hand voor ‘n paar messe weghou. Alle huisbesoeke is beperk tot 8 uur in die aand. Bidure kan nie later as ses uur plasvind, saans begin nie na agt-uur wag min mense dit buite.

Paulus is ook onder- voorsitter van die Orange Farm Predikante Vereeniging.

 

dr-paulus-with-his-familyPaul staan voor geweldige uitdagings. Die woonbuurt met meer ‘n miljoen inwoners kry eersdaags vier nuwe uitbreidings by. Verder moet ‘n kerksaal gebou word om die afstandsprobleme van lidmate te oorbrug, want sommige moet vyf kilometre ver kerk toe stap.

Sy grootste droom is om die gemeente te lei tot finansiele selfstandigheid.

Toe ons aan Paulus vra wat die resep vir sukses en groei in die gemeente is, aantwoord hy heel beskeie: ‘n Vol kwota vertroue en hoop op God. Meng dit deeglik met ‘n vol vol kwota liefde vir God se werk- en die eindresultaat is geestelike vooruitgaang, smaaklik en heerlik’

Amen!!!!

Vision “Ministering Behind the Walls”

Ek het 85 Sondagskool kinders op n kamp gevat by Constantia Rus Vaalrivier (Vanderbijylpark). Ons frustrasie was aantal kinders wat nie kon bydrae vir die kamp nie, maar ons is dankbaar dat die kamp kon plaasvind. Dit het goedgegaan met die kamp. Ons kon Bybeslstudie deeglik doen, die Here geloof en saam gespeel. Ek het uit my eie sak die geld betaal, Ons is baie bly dat dat die Here saam met ons was met ons kamp.

Ds. Paulus en Mnr. Timo

ds-paulus-and-mr-timo

Ons het genoeg Bybels gekry en gaan dit uitdeel hierdie Paasnaweek. Vir ons mense die Paasnaweek beteken baie vir ons mense, almal soek homself by die kerk. Ons het paar dienste van Donderdag tot Sondag. Paar vrouens, manne en die jeug gaan gekleed moet word. Ek preek by verskillende dienste in Orange Farm kerk en Drieziek, Nagmaal gee, die doop van kinders, doen bybelstudies vir die kinders en jeug. Dit gaan ‘n besige week wees.

Ons teologiese student Lehlohonolo Molefe, Lonwabo Shweni, Abednigo Mokoena en Thembelani Nonzima doen baie goed met hulle studies. Dankie vir u ondersteuning vir hulle. Die drie het laptops gekry en Lonwabo kort nog ‘n laptop om sy take te tik. Indien u ‘n spaar laptop het, sal baie waardeer word as iemand asseblief een kan skenk.

Ek vra nederig vir u gebede vir my, want die pyn in my bors het weer begin. God’s seen.

Ons het ‘n seminar by Moreletapark bygewoon wat gaan oor ‘Managing Small groups’ in our congregation by Steve van Amerika. Ons het baie geleer en ons implementer dit in ons gemeente.

Ons gemeente se bankbesonderhede is:

 • Naam: V.G.K Orange Farm
 • ABSA BANK
 • Rek nr: 4050 5577 08
 • Tjek rekening
 • Meyerton Tak

Christus liefde

Dr. Paulus Ntshumayelo

sunday-school-kamp

Dankie vir die besoek van Oom Timo, hy het my kom besoek en gekyk na die werk wat ek in Orange Farm doen, ons kerkgeboue, kinderhuis en ek ket hom deur Orange Farm gevat. Dankie vir sy encouragement words vir my bediening’. Hy was bekommerd hoe kry ek dit reg om dienste te hou elke sondag by n paar plekke, ek het aangedui dat ek n teologiese student gebruik om my te help met sondagdienste, ons het ‘n rooster. Maar al my naweke is volbespreek.

Die bou van ons kinderhuis vorder stadig maar baie goed, ons hoop eendag die gebou sal klaar wees.Ons sal bydrae waardeer, ons behoefte is die volgende:

 • Dak material
 • Betaling van die bouers

Op die foto is die Teologiese studente: Lehlohonolo, Abednigo, Dr Paulus en Lonwabo

ds-paulus-and-teological-students
ds-paulus-and-students

April Nuusbrief

Ek sit en dink aan een van die Proponent wat ons beroep het as Tentmaker- Leraar en Herder van die gemeente. Binne ‘n week het die kandidaat geantwoord. Ek wonder of hy gebid het vir die beroep en vra ons hoeveel huis subsidie gaan hy kry, en hoeveel gaan die mediese fonds wees ens. Hy se ons moet die beroep kanseleer want hy sal nie kan werk sonder die vergoeding. Ek sit en dink dat vir 25 jare as leraar an Orange Farm hulle het nooit my mediese fonds betaal het, party maande ek gaan sonder salaris of ek kry die helfde van wat ek moes kry. Partykeer ek kry beroepe na ander gemeentes met beter offers, maar ek glo my werk is nog onvoltooi. Paulus in 1 Korinteers 9:10 “As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my ‘n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet! En wee my as ek dit nie dien nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen diet ie uit eie keuse ni: dit is ‘n taak wat an my toevertrou is”.

Ons Pasnaweek was baie suksesvol, baie mense gehad by die kerk, vrouens, jeug en manne is gekleed dit was wonderlike. Ek is so bly dat ons gemeente groei. Dit het my baie besig gehou. Elke dag van Donderdag tot sondag was ons by die kerk. Ek het twee diense elke dag gehou, een by Drieziek en die ander by Ext 1, dankie ook aan ons Teologiese student wat my bygestaan het.

urcsa-orange-farm-central-4
urcsa-orange-farm-central-3
urcsa-orange-farm-central-2
urcsa-orange-farm-central

Dringende help word benodig: Ons twee Teologiese student het vandag terug gery skool toe. Maar ongelukkig is hule kamers toegesluit wat hulle het die betaal vir April. Hulle meot elkeen R1 200-00.

Ons kerkgebou nodig die verf, da is die gebou netjies. Ons nodig die volgende kwaliteit: 

urcsa-orange-farm-central-church-building

2 x 25 liter exterior verf

2 x25 liter interior verf

3x 5 liter vir palisade

U se ondersteuning sal ophoog waardeer word 

Ons bou ‘n kapel. Die doel is om mense kans te gee om vir 24 uur te bid in Orange Farm. Enige person in Orange Farm is verwelkom om die huis te gebruik. Ons kon sinke koop, en ons kort die dak. Die sinke vri die dak alleen is R5000-00 en die staal is R3500-00

Ons gemeente se bankbesonderhede is:

NG Orange Farm

ABSA

Rek nr: 4050557708

Tjek Rekening

Meyerton tak

Christus liefde

Ds. Paulus